Kontakt

E-post till styrelsen: styrelsen@birkahovgarden.se

Föreningens Facebooksida

båter

Styrelse 2024
Ordförande: Isabel Nycander
Kassör: Pernilla Rutberg
Sekreterare: Anne-Berit Lavold
Ledamöter: Allan Lundberg, Lovisa Gibson, Dennis Sörensen,  Thomas Karlsson, Thord Holmqvist