Kontakt

E-post till styrelsen: styrelsen@birkahovgarden.se

Föreningens Facebooksida

båter

Styrelse 2022
Isabel Gumucio – ordförande
Pernilla Rutberg – kassör
Anne-Berit Lavold – sekreterare
Allan Lundberg – ledamot
Irina Sjölund – ledamot
Rikard Zetterquist – suppleant
Mikael Mohlin – suppleant
Sara Hjortsberg – suppleant