Föreningens syften

De fyra syftena med föreningen är följande:

*att utveckla besöksmålen Birka på Björkö och Hovgården på Adelsö.

Vi vill hjälpa till att föra utvecklingen framåt på olika sätt. Genom att vara ett bollplank för myndigheter, genom att fysiskt vara på plats och arbeta, genom att samla lokala idéer och krafter.

*att vara en sammanhållande kraft för olika aktörer och personer för Birka och Hovgården.

Vi vill samla alla intresserade parter vare sig det är företag, myndigheter, privatpersoner, föreningar eller andra intresserade. Detta skall ske på vår hemsida, på möten, via sociala medier och annat.

*att samla och förmedla kunskap om ämnen relaterade till vikingatid och Birka-Hovgården genom exempelvis experimentell arkeologi.

Vi håller föreläsningar och kurser.

*att ge liv åt och underhålla det rekonstruerade vikingatida kvarteret och hamnen på Björkö.

Byn