Föreningens syften

De fyra syftena med föreningen är följande:

*att utveckla besöksmålen Birka på Björkö.

*att samla och förmedla kunskap om ämnen relaterade till vikingatid och Birka-Hovgården genom exempelvis experimentell arkeologi.

Vi håller föreläsningar och kurser.

*att ge liv åt och underhålla det rekonstruerade vikingatida kvarteret och den anslutande hamnen på Björkö.

Byn