Vill du vara med?

dennis

Aktiv medlem

Du betalar 150 kr/år och får då möjlighet att bo och verka i det vikingatida kvarteret där du kan hantverka och även sälja dina alster. Du kan  hjälpa till att underhålla kvarteret och husen och delta i våra kurser och föredrag. Flera gånger under sommaren ordnas det vildsvinsgille.

Vi har en Facebooksida där kommande aktiviteter presenteras, klicka här för att komma till den.

Mer information om vilka förmåner och skyldigheter ett sådant åtagande ger kan du läsa om i vår Guide: Bo på Birka

Stödmedlemskap

Välkommen att stödja föreningen! Som stödmedlem förbinder du dig inte till någonting alls mer än att stödja föreningen med 50kr för ett år.

Övriga dokument

Föreningens stadgar

Guide: Bo på Birka

Informationsfolder

Medlemsavgift Birka-Hovgårdens gille:

Aktiv medlem: 150 kr/år

Stödmedlem: 50 kr/år

PlusGirokonto: 946784-6

Ange följande info vid inbetalning: namn, e-post och postadress

Du får bekräftelse gällande din betalning inom två veckor via den e-post du uppgett