Birka-Hovgårdens gille är en ideell förening som arbetar för att utveckla världsarvet Birka och Hovgården. Vi är verksamma på Björkö och Adelsö.