Vill du var med?

dennis

Aktiv medlem

Du betalar 150 kr/år och får då möjlighet att bo och verka i det vikingatida kvarteret där du kan hantverka och även sälja dina alster. Du kan  hjälpa till att underhålla kvarteret och husen och delta i våra kurser och föredrag. Flera gånger under sommaren ordnas det vildsvinsgille.

På Facebook har vi en sluten medlemssida där kommande verksamheter presenteras.

Mer information om vilka förmåner och skyldigheter ett sådant åtagande ger får du av styrelsen.

Stödmedlemskap

Välkommen att stödja föreningen! Som stödmedlem förbinder du dig inte till någonting alls mer än att stödja föreningen med 50kr för ett år.

Föreningens stadgar

Informationsfolder

Medlemsavgift Birka-Hovgårdens gille:

Aktiv medlem: 150kr

Stödmedlem: 50 kr/år

PlusGirokonto: 946784-6

Ange följande info vid inbetalning: namn, e-post och postadress