Vill du var med?

dennis

Stödmedlemskap

Välkommen att stödja föreningen! Som stödmedlem förbinder du dig inte till någonting alls mer än att stödja föreningen med 50kr för ett år.

Verksam medlem

Vill du vara med och arbeta i föreningen visar du det genom att välja att betala 150kr för ett år och kommer på våra arbetsdagar. Som tack för medverkan på dem erbjuder föreningen en kurs varje arbetshelg. Som verksam medlem har du även möjlighet att ansöka om att få befolka det vikingatida kvarteret på Björkö. Mer information om vilka förmåner och skyldigheter ett sådant åtagande ger får du av styrelsen.

Föreningens stadgar

Informationsfolder

Medlemsavgift Birka-Hovgårdens gille.

Stödmedlem: 50 kr/år

Verksam medlem: 150kr – Se specifikation!

Bankgiro: 5083-3326

Ange följande info vid inbetalning: namn, postadress och e-post