Program 2018

Program 2018

3 mars – 14:00 Årsmöte på Historiska museet, med föreläsning av Björn Ambrosiani.

10-13 maj – Arbetshelg och smideskurs

16-17 juni – Arbetshelg och göra korgar och rep

9 juli-5 aug – Vikingar på Birka

25-26 aug – Arbetshelg och växtfärgning

15-16 sep – Arbetshelg

24 nov – Medlemsmöte på Historiska museet