Program 2019

Program 2019
10 – 12 maj – städa och rensa kvarteret.
28-30 juni – vi inreder husen och förbereder för sommaren.
4-5 juli – Medlemsevenemang på Birka
8 juli-3 augusti – Vikingar på Birka – Vi bor i och levandegör kvarteret på Birka.